1′ thắt buộc khăn quàng thành túi đeo vai

1126

Nhớ nhanh cái này vào để dùng trong trường hợp cần kíp nha!

Chuẩn bị “đạo cụ” này nhé:

– 1 chiếc khăn vuông (loại lớn)

tui-deo-vai-8-9

Đến phần hành động này:
Bước 1:
 
– Trải rộng khăn ra này.

tui-deo-vai-8-9-1Bước 2:

– Lấy 2 góc khăn đối diện nhau rồi buộc lại như trong hình.

tui-deo-vai-8-9-2

Bước 3:
 
– Kéo 2 đầu khăn vừa buộc về phía 2 đầu còn lại của khăn.

tui-deo-vai-8-9-3

– Kéo vòng rộng phần khăn ở dưới lên thì sẽ được thế này.

tui-deo-vai-8-9-4

Bước 4:
 
– Cuối cùng, các bạn buộc cả 4 đầu khăn lại với nhau nhé!

tui-deo-vai-8-9-5

Thật nhanh, tiện đúng hem?

tui-deo-vai-8-9-6

Cũng đựng được kha khá đồ đấy các bạn ạ!