3 cách gấp sao giấy đẹp sáng tạo

6438

Với 3 cách gấp đơn giản, mỗi loại đều có đặc điểm riêng chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy

Cách 1:
sao-giay-5-3Ngôi sao được ghép từ các cánh rời nèsao-giay-5-3-1Cách 2:
sao-giay-5-3-2Ngôi sao nổi 3D với cách gấp siêu đơn giản.sao-giay-5-3-3Cách 3:
sao-giay-5-3-4Và đây là sản phẩm sau khi gấp này.sao-giay-5-3-5