Một quyển mang phong cách của chính mình hẳn sẽ làm bạn phấn khởi đầu năm học lắm đấy!

1. Làm tay form lớn:

so-tay-8-9

2. Sổ tay phong cách phun sơn:

so-tay-8-9-2

3. Sổ tay mini theo phong cách “dot art”:

so-tay-8-9-3