Biến tấu mái tốc quen thuộc của mình thành các khác nhau không chỉ xinh xắn hơn mà còn giúp bạn tự tin khi đi làm hay đi chơi.

Kiểu 1:kieu-toc-24-3-19

Chải tóc mượt mà, chia tóc ra làm 2 nửa như hình.
kieu-toc-24-3-20Phần trên tạm kẹp gọn gàng lại, phần dưới bạn tết tóc 3 đơn giản cho đến gần hết tóc thì dùng chun buộc lại.
kieu-toc-24-3-21Phân tóc trên gỡ kẹp ra.
kieu-toc-24-3-22Dùng chun buộc tóm tóc lại.
kieu-toc-24-3-23Cuộn phần tóc tết tròn vào phần tóc đã buộc.
kieu-toc-24-3-24Sau đó dùng ghim kẹp chặt tóc cố định.
kieu-toc-24-3-25Bạn đã có một kiểu tóc trông rất thùy mị.

Kiểu 2:

kieu-toc-24-3-26Cũng chia đôi tóc 2 nửa, tết tóc 3 cho phần dưới như kiểu 1. Tuy nhiên với phần tóc ở trên bạn lại tết tóc khoảng 1/3 tóc và sau đó dùng chun buộc lại.
kieu-toc-24-3-27Cũng cuộn tròn phần tóc tết vào tóc đã buộc.
kieu-toc-24-3-28Phần tóc ở dưới bạn lại tiếp tục cuộn tròn búi hình hoa và dùng ghim cố định tóc.

Kiểu 3:kieu-toc-24-3-29Chải tóc mượt mà, lấy hai khóm tóc ở hai bên đầu như hình ảnh.
kieu-toc-24-3-30Tết tóc 3 cho hai phần tóc đã lấy.
kieu-toc-24-3-31Buộc chụm 2 phần tóc đã tết.
kieu-toc-24-3-32Tiếp tục buộc gọn cả tóc lại.
kieu-toc-24-3-33Cuộn tròn tóc thành hình búi hoa, dùng ghim cố định cho chắc chắn.

Chỉ cần một chút biến tấu nhỏ, bạn đã thu thập được thêm 3 kiểu tóc đơn giản, mới lạ và đương nhiên có thể làm đẹp cho mình ở mọi nơi mọi lúc.