4 bài tập tạ kết hợp cùng yoga

1230

Nếu bạn nghĩ không thể kết hợp giữa các tư thế yoga và thể lực, hãy nghĩ lại khi thực hiện 4 động tác đơn giản và hữu hiệu sau đây. Trong này, bạn chỉ cần một đôi tạ và không gian vừa đủ để cử động thoải mái chân tay.

Bài tập 1: Tư thế tấn ghế ngồi (tập 20 lần)

Bài tập 2 : Tư thế đại bàng tung cánh (tập từ 10 đến 12 lần một bên sau đó đổi chân)

Yoga-Ta

Bài tập 3 : Tư thế chiến binh 1 kết hợp nâng tạ tay (tập từ 10 đến 12 lần sau đó đổi chân)

Bài tập 4: Tư thế chiến binh 3 kết hợp tập bắp tay (tập từ 10 đến 12 lần sau đó đổi chân)