4 công thức vừa ngọt vừa mặn chỉ cần dùng cốc và lò vi sóng

386

Làm thường, làm hay làm ăn sáng thì bạn cũng chỉ cần cốc và lò vi sóng là đã “triển” được rồi!

cup-10-11 cup-10-11-1cup-10-11-2 cup-10-11-3cup-10-11-4