Làm thường, làm hay làm ăn sáng thì bạn cũng chỉ cần cốc và lò vi sóng là đã “triển” được rồi!

cup-10-11 cup-10-11-1cup-10-11-2 cup-10-11-3cup-10-11-4