4 động tác với tạ cho vòng 2 hoàn hảo

910

Sẵn sàng sở hữu một vòng eo mơ ước với tổng thể 4 động tác dưới đây. Duy trì 3 lần mỗi tuần, 3 lần mỗi động tác để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dụng cụ yêu cầu: Tạ nhỏ từ 3 – 5 kg

BaiTapTa-Vong2_1BaiTapTa-Vong2_2BaiTapTa-Vong2_3BaiTapTa-Vong2_4