4 kiểu tóc đẹp phù hợp với mọi dáng mặt

1347

Tóc mái lưa thưa, tóc ngôi lệch hay tóc xoăn sóng lớn là những kiểu đầu phù hợp với nhiều dáng mặt.

kieu-toc-12-2-89Kiểu dài uốn cụp vẫn rất được yêu thích trong năm 2015.

kieu-toc-12-2-90Tóc ngôi lệch chưa hạ “nhiệt” trong nửa đầu năm mới.

kieu-toc-12-2-91Tóc mái bằng lưa thưa uốn đuôi xoăn nhẹ phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau.

kieu-toc-12-2-92Tóc xoăn sóng lớn phù hợp với những bạn có mái tóc mỏng.