Tóc mái lưa thưa, tóc ngôi lệch hay tóc xoăn sóng lớn là những kiểu đầu phù hợp với nhiều dáng mặt.

kieu-toc-12-2-89 bob dài uốn cụp vẫn rất được yêu thích trong năm 2015.

kieu-toc-12-2-90Tóc ngôi lệch chưa hạ “nhiệt” trong nửa đầu năm mới.

kieu-toc-12-2-91Tóc mái bằng lưa thưa uốn đuôi xoăn nhẹ phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau.

kieu-toc-12-2-92Tóc xoăn sóng lớn phù hợp với những bạn có mái tóc mỏng.