5 cách sáng tạo biến hóa cho gói quà thêm vui mắt

1947

Hẳn người nhận sẽ rất bất ngờ khi được tặng một có hình… khu vườn hay có chính tên mình ở trên.

1. Gói quà hình vườn hoa:

goi-qua-13-8-9

2. Hoa kim tuyến gói quà:

goi-qua-13-8-10

3. Gói quà đính tên người nhận:

goi-qua-13-8-11

4. Gói quà vui nhộn:

goi-qua-13-8-12

5. Gói quà đính hoa trang trọng:

goi-qua-13-8-13