Hẳn người nhận sẽ rất bất ngờ khi được tặng một có hình… khu vườn hay có chính tên mình ở trên.

1. Gói quà hình vườn hoa:

goi-qua-13-8-9

2. Hoa kim tuyến gói quà:

goi-qua-13-8-10

3. Gói quà đính tên người nhận:

goi-qua-13-8-11

4. Gói quà vui nhộn:

goi-qua-13-8-12

5. Gói quà đính hoa trang trọng:

goi-qua-13-8-13