5 kiểu thắt dây giày nhìn cái là muốn thử luôn

917

Những kiểu này rất dễ áp dụng, ai có giày sneaker thì lôi ra thử luôn thôi!

1. Kiểu thắt dây song song:

Bước 1:

– Đầu tiên, luồn 2 đầu dây giày vào mặt trong ở 2 lỗ trên cùng, canh sao cho 2 đoạn dây giày 2 bên bằng nhau.

that-day-30-12Bước 2:

– Luồn dây giày bên phải ra mặt ngoài ở lỗ thứ 2 cùng hàng, sau đó vòng dây qua lỗ thứ 2 hàng trái. Với dây giày bên trái, bạn cũng luồn lên lỗ dưới cùng hàng, sau đó vòng qua lỗ bên đối diện.

that-day-30-12-12. Kiểu thắt dây hình cái thang:

Bước 1:

– Để bắt đầu, bạn luồn dây quanh 4 lỗ đầu và cuối ở hai hàng để tạo thành hình chữ U.

that-day-30-12-2Bước 2:

– Tiếp tục xỏ dây giày song song như kiểu 1 cho đến hết các lỗ giày.

that-day-30-12-33. Kiểu thắt dây xương cá:

Bước 1:

– Để thắt được kiểu dây này, bạn cần chuẩn bị thêm một chiếc ghim nhựa để cố định dây giày. Sau đó bắt đầu luồn dây ra ngoài, giấu chiếc ghim vào trong.

that-day-30-12-4Bước 2:

– Thắt hình zig-zag xuống đến hết các lỗ giày, sau đó dùng 1 chiếc ghim nữa ghim cố định tất cả các đường thắt, giấu phần dây thừa vào trong giày nữa là xong.

that-day-30-12-54. Kiểu thắt hình chữ X:

Bước 1:

– Ở kiểu này, bạn luồn dây vào 2 lỗ đầu tiên sao cho dây nằm phía dưới cạp giầy. Tiếp tục thắt chéo chữ X xuống ở 2 lỗ cuối cùng của giày.

that-day-30-12-6Bước 2:

– Tiếp tục thắt dây kiểu song song ngược trở lên đến hết các lỗ, sau đó giấu phần dây thừa vào trong giày là xong.

that-day-30-12-75. Kiểu thắt đan dây:

Bước 1:

– Luồn dây ra ngoài ở 2 lỗ đầu tiên. Thắt đoạn dây bên trái chéo xuống cách 3 lỗ, tiếp tục thắt song song đường chéo xuống đến lỗ giày cuối cùng.

that-day-30-12-8Bước 2:

– Làm tương tự với phần dây bên kia, sau đó giấu phần dây thừa vào trong giày nữa là hoàn thành.that-day-30-12-9