Giả lập mí mắt hay khắc phục nhược điểm mắt bất đối xứng bằng kỹ thuật kẻ eyeliner.

eye-1