Algerian eye Stitch – Khâu mắt Algerian

1003

Kiểu khâu này còn được gọi là: khâu sao, lỗ gắn khâu Algeria.

Kiểu khâu này kết hợp ít nhất là tám mũi khâu thẳng để tạo thành một ngôi sao giống như mô hình bên trong một khu vực hình vuông. Các khâu mắt Algeria có thể được sử dụng như là một khâu điền trên vải dệt thậm chí trong một cách tuyệt vời.

Bạn cần phải biết khâu thẳng để có thể làm mô hình này. Tôi sẽ làm việc trong một khu vực hình vuông để minh họa cho khâu này.

Bước 1:

algerian-eye-stitch-khau-mat-algerian-1

Mang kim ra từ A, một góc của hình vuông. Lấy kim trong qua B, giữa quảng trường. Một lần nữa, đưa kim ra từ C, một điểm nằm một nửa của một trong các cạnh của hình vuông như hình vẽ.

Bước 2:

algerian-eye-stitch-khau-mat-algerian-2

Bây giờ, tiếp tục chuỗi đưa kim ra thông qua các góc và sau đó giữa hai bên, mỗi thời gian qua, lấy nó bên B. Làm việc này, tất cả xung quanh quảng trường.

Bước 3:

algerian-eye-stitch-khau-mat-algerian-3

Các khâu mắt Algeria sẽ trông như thế này. Bạn có thể thêm nhiều nan hoa hoặc mũi khâu thẳng, nhưng ngay cả con số, để có được một mắt Algeria hơn điền. Các nan hoa tối thiểu bạn muốn là tám, như thể hiện ở đây.