Đặt một chiếc “hộp” lạ lùng như thế này trên bàn học thì độc đáo phải biết đấy teen ạ!

Bạn cần chuẩn bị:

1 tấm giầy (hoặc chọn loại bìa cacton mỏng), 1 bu lông dài 10cm, đai ốc, 1 tấm vòng đệm.

Cách làm:

hop-cam-but-23-8

Cắt tấm bìa cacton thành các miếng hình vuông bằng nhau. Đục một lỗ ở chính giữa.

hop-cam-but-23-8-1

Xỏ các tấm bìa vào bu lông.

hop-cam-but-23-8-2

Cho đến khi đầy hẳn.

hop-cam-but-23-8-3

hop-cam-but-23-8-4

Xuyên vòng đệm và gắn đai ốc vào.

hop-cam-but-23-8-5

Bạn hãy cắm thử vào hộp bút lạ mắt này xem!

hop-cam-but-23-8-6