Cách cắm hoa cát tường

7208

Loại hoa này mới xuất hiện trên thị trường nhưng mầu sắc và cấu trúccành hoa khiến nhiều người lúng túng khi cắm. Dưới đây là một số cáchcắm đơn giản.

hoa-cat-tuong_15.08.14_1

Kiểu tròn

1. Vật liệu:
– Hoa cát tường
– 2 nhánh lan vũ nữ
– 2 cành hồng nhỏ mầu đỏ
– 5, 6 rễ lan bò cạp
– Hoa baby
– Lá kim thủy tùng
– Bình hoa tròn.

2. Thực hiện:
– Tạo dáng bình bằng cách cắm một cành hoa ở giữa, chiều cao gấp đôi bình. Cắm 4 hoa cao trung bình ở 4 mặt.
– Cắm rễ lan bò cạp buông tự nhiên xuống mặt bình. Những hoa còn lại cắm nương theo dáng tạo sẵn. Xen kẽ hoa hồng đỏ vào. Cắm lan vũ nữ theo đường chéo. Xen baby ở giữa. Đệm thêm kim thủy tùng.

hoa-cat-tuong_15.08.14_2

Suối đổ 

1. Vật liệu:
– 9 hoa cát tường nhiều mầu
– 2 nhánh lan vũ nữ
– Hoa baby
– Cành khô
– Lá măng
– Bình hoa dẹt.

2. Thực hiện:
– Cắm 2 cành khô để tạo dáng con suối.
– Cắm hoa cát tường tập trung vào giữa, tạo dáng tròn tự nhiên. Đệm lan vũ nữ bên ngoài, nương theo dáng cành khô.
– Xen baby vào giữa, đệm lá măng ở ngoài cùng.

hoa-cat-tuong_15.08.14_3

Con sóng

1. Vật liệu:
– 7 hoa cát tường
– 2 cành lan
– Cành khô
– Lọ hoa cao, hình tháp

2. Thực hiện:
– Cắm một vài cành khô và hoa lan để tạo thành dáng sóng lượn quanh bình.
– Cắm hoa cát tường nương theo chiều con sóng, hoa nở lớn cắm ở trung tâm.

hoa-cat-tuong_15.08.14_4