Cách cắt dán giỏ kẹo

1045

Nguyên vật liệu:

– Giấy construction màu trắng và màu đỏ.

– Kéo để cắt.

– Keo để dán.

gio-keo-h1

Cách làm:

gio-keo-h2

Bước 1: Xếp đôi chiều dài của giấy màu đỏ.

gio-keo-h3

Bước 2: Xếp đôi chiều dài của giấy trắng.

gio-keo-h4

Bước 3: Cắt giấy có chiều ngang khoảng 9cm chia thành 3 phần, cắt nhưng không cắt rời, cắt bo tròn đầu giấy.

gio-keo-h5

Bước 4: Lồng xen kẻ phần trắng thứ nhất vào giấy màu đỏ.

gio-keo-h6

Bước 5: Lồng tiếp phần giấy trắng thứ hai vào giấy đỏ.

gio-keo-h7

Bước 6: Phải lồng xen kẽ ô để có ô trắng và ô màu đỏ.

gio-keo-h8

Bước 7: Lồng phần giấy trắng còn lại vào giấy màu đỏ. Chúng ta có mặt trước.

gio-keo-h9

Bước 8: Và đây là hình mặt sau.

gio-keo-h10

Bước 9: Đây là hình bên trong rổ.

gio-keo-h11

Bước 10: Cắt 2 cọng giấy dài 20cm, ngang 2cm.

gio-keo-h12

Bước 11: Dán vào giỏ để làm quai.

Thành phẩm:

Giỏ có kiểu dáng hình trái tim.

gio-keo-h13

Giỏ có 2 màu trắng đỏ nổi bật.

gio-keo-h14

Giỏ kẹo chocolate.

gio-keo-h15