Cách cắt dán hình con cá sấu

1688

Nguyên vật liệu:
– Giấy màu cứng.
– Mắt.
– Keo dán.
– Kéo.

cat-dan-hinh-ca-sau-h1

Cách làm:
Bước 1: In hình mẫu ra giấy màu.

cat-dan-hinh-ca-sau-h2

Bước 2: Cắt rời ra các mẫu, nhưng đừng cắt rời phần thân (chừa một bên).

cat-dan-hinh-ca-sau-h3

Bước 3: Gấp theo các nếp vẽ trên thân, dán phần thân như cái hộp, dán đầu, đuôi, và chân.

cat-dan-hinh-ca-sau-h4

Bước 4: Dán 2 mắt.

cat-dan-hinh-ca-sau-h5

Bước 5: Dán vảy.

cat-dan-hinh-ca-sau-h6

Bước 6: Dán một miếng giấy trắng vào bên trong làm miệng.

cat-dan-hinh-ca-sau-h7

Bước 7: Làm thêm một con cá sấu màu hồng.

cat-dan-hinh-ca-sau-h8

Thành phẩm:
Cá sấu màu hồng và màu rêu thật ngố.

cat-dan-hinh-ca-sau-h9