Cách đan khăn ca-rô

8247

Nguyên vật liệu:

– Len sợi bông hơi to.

– 2 cuộn đen.

– 2 cuộn trắng.

Cách làm:

– Lấy 12 mũi.

– Toàn bộ khăn là đan k (đan lên hết, cả 2 mặt đều đan như vậy luôn).

– Đan 4 hàng đầu tiên màu đen cho khăn nam, màu trắng cho khăn nữ (mình lấy màu như trong mẫu còn bạn có thể tự biến tấu cho phù hợp).

Chart hình: (mũi đen màu đen, mũi trắng màu xanh)

h1: 3 mũi đen (mđ), 3 mũi trắng (mt), 3 mđ, 3mt.

h2: 3mt, 3mđ, 3mt, 3mđ.

h3 giống h1.

Bạn đan sao mà khăn có 3 hàng 4 sọc đen trắng đan xen.

h4: 12 mt.

h5: giống h2.

h6 = h3.

h7 = h5.

h8: 12 mđ.

Từ hàng 9 trở đi lặp lại như h 1 tới hàng 8, chu kỳ là 8 hàng.

Đan như thế đến khi đạt độ dài nửa khăn thì quay ra đan một màu len (nam đen, nữ trắng).

Phần trái tim thì bạn dùng len sợi bình thường, móc và đính vào khăn tại vị trí mà bạn muốn.