Cách đan khăn len kiểu quả me

3984

Khăn len kiểu quả me là khăn len được đan với 2 que đan cỡ khác nhau tạo ra những “miếng mẫu đan” như hình quả me được chập lại với nhau rất đẹp. Cách đan đơn giản chỉ dùng 2 mũi đan là knit và purl thui nhé…

dan-khan-len-kieu-qua-me

Chú ý:
Để đan được mẫu khăn này bạn cần 2 que đan khác nhau. Một que đan có cỡ là 4US(3.5mm) và một que đan cỡ 7US(4.5mm).

Kí hiệu:
Kfb: Đan knit 1 mũi phía trước, sau đó là phía sau.
*…*: Là lặp lại công việc trong 2 dấu **.
K2tog: Đan 2 mũi lên cùng nhau.

Hướng dẫn:
Đan với que đan cỡ 7, bắt 48 mũi
Hàng: 1, 3, 5: Đan mũi lên (Knit).
Hàng 2, 4, 6: Đan mũi xuống (Purl).
Thay đổi que đan cỡ 4
Hàng 7: *K2tog* 24 lần (bạn sẽ kết thúc 24 mũi).
Hàng 8-12: Đan mũi lên (Knit).
Thay đổi sang que đan cỡ 7
Hàng 13: *Kfb* 24 lần (Bạn sẽ kết thúc 48 mũi).
Lặp lại từ hàng 2-13 cho đến khi bạn cảm thấy độ dài vừa ý.
Kết mũi đan.