Cách đan khăn len

1193

Nguyên vật liệu:

– Len sợi màu vàng hoặc màu tùy sở thích của các bạn.

– Que đan.

Cách làm:

Bước 1: Gầy 120 mũi trên que đan.

khan-len-h1

Bước 2: Tiếp theo các bạn đan xen kẽ 1 mũi xuống 1 mũi len. Tương tự cho tất cả các hàng.

khan-len-h2

Bước 3: Khi đạt được chiều rộng khăn theo ý thích thì các bạn dừng mũi đan lại nhé.

khan-len-h3

Bước 4: Đan két thúc các mũi.

khan-len-h4

Bước 5: Cuối cùng các bạn gấp đôi phần khăn len vừa đan lại. Dùng len khâu cố định phần mép lại với nhau là hoàn thành rồi này.

 

Thành phẩm:

khan-len-h6