Cách đan mũi lên (Purl)

1388

Mũi lên (Purl)

Ký hiệu: mui-xuong-purl-h1

Viết tắt: P

1. Đâm que đan phải vào mũi đầu tiên trên que đan trái, từ dưới lên. Vị trí sợi len ở trước hai que đan.

mui-xuong-purl-h2

2. Vòng sợi len qua đầu que đan phải, từ dưới lên.

mui-xuong-purl-h3

3. Móc sợi len vừa vòng qua khỏi mũi đan thứ nhất trên que đan trái.

mui-xuong-purl-h4

4. Tuột mũi đan đầu tiên trên que đan trái ra khỏi que đan.

mui-xuong-purl-h5

Bạn đã đan được một mũi đan lên. Chú ý vị trí sợi len luôn ở phía trước.

mui-xuong-purl-h6

Tương tự đan mũi thứ hai, lặp lại từ bước 1 đến bước 4.

mui-xuong-purl-h7

Được hai mũi đan lên trên que đan phải.

mui-xuong-purl-h8

Tiếp tục làm cho đến hết hàng.