Cách đan mũi Strand Increase

1527

Mũi Strand Increase

Ký hiệu: strand-increase-h1

Viết tắt: M

Dùng mũi que đan trái, luồn dưới sợi len giữa hai mũi (màu đỏ), từ dưới lên.

strand-increase-h2

Mũi que đan phải đan vào mũi trên que đan trái, theo chiều mũi tên màu xanh, đan một mũi xuống.

strand-increase-h3

Bạn được mũi như hình vẽ, khoảng cách giữa 2 mũi sẽ được tăng lên. Tổng số mũi tăng 1.

strand-increase-h4