Cách đan mũi vòng

6246

Mũi vòng (yarn over)

Ký hiệu: mui-vong-h1

Viết tắt: YO

Là mũi vắt dây vào que đan phải. 1 ký hiệu mui-vong-h1 tương đương với 1 lần vắt dây mà không đan. Hướng dẫn sau chỉ cách vắt dây và sau đó là đan 1 mũi xuống.

mui-vong-h2

Mũi đan phải ngoắc vào sợi len theo chiều mũi tên xanh.

mui-vong-h3

Đan một mũi xuống bình thường.

mui-vong-h4

Kết quả được như hình, bạn sẽ thấy có 1 lỗ trên sản phẩm. Tổng số mũi tăng 1.

Sau đây là các cách vắt dây tương ứng với phía trước và phía sau là mũi lên hay xuống. Dùng mũi vòng xuống nếu đang đan ở mặt phải của sản phẩm, đan mũi vòng lên nếu đang đan ở mặt trái của sản phẩm.

Mũi vòng xuống sau khi đan một mũi xuống

mui-vong-h5

Phía trước là một mũi xuống (knit).

mui-vong-h6

Phía trước là một mũi lên (purl).

Mũi vòng xuống sau khi đan một mũi lên

mui-vong-h7

Phía trước là một mũi xuống (knit).

mui-vong-h8

Phía trước là một mũi lên (purl).

Mũi vòng lên sau khi đan một mũi xuống

mui-vong-h9

Phía trước là một mũi xuống (knit).

mui-vong-h10

Phía trước là một mũi lên (purl).

Mũi vòng lên sau khi đan một mũi lên

mui-vong-h11

Phía trước là một mũi xuống (knit).

mui-vong-h12

Phía trước là một mũi lên (purl).