Cách đan mũi xuống chập hai (K2Tog)

6308

Mũi xuống chập hai (K2Tog)

Ký hiệu: k2tog-h1

Viết tắt: Tog/K2 tog

k2tog-h2

Mũi que đan phải cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan trái, từ trên xuống và đan mũi xuống bình thường.

k2tog-h3

Kết quả như hình, tổng số mũi giảm 1.

Mũi xuống chập hai vào sau (K2tog tbl = purl 2 together through back loops)

k2tog-h4

Mũi lên chập hai (P2tog)

k2tog-h5

Mũi lên chập hai vào sau (P2tog tbl)

k2tog-h6