Cách đan mũi xuống (Knit)

5298

Mũi xuống (Knit)

Viết tắt: K hay k

mui-xuong-knit-h1

1. Đâm que đan phải vào mũi đầu tiên bên que đan trái, từ trên xuống, chú ý để sợi len ở phía sau sản phẩm.

mui-xuong-knit-h2

2. Vòng sợi len qua đầu que đan phải, từ dưới lên.

mui-xuong-knit-h3

3. Dùng que đan phải móc sợi len vừa vòng qua mũi đan đầu tiên bên que đan bên trái.

mui-xuong-knit-h4

4. Tuột mũi đan đầu tiên ra khỏi que đan bên trái.

mui-xuong-knit-h5

5. Các bạn đã đan được 1 mũi xuống đầu tiên bên que đan bên phải.

mui-xuong-knit-h6

6. Tiếp tục làm tương tự từ bước 1 đến bước 5. Chú ý là vị trí sợi len luôn ở phía sau.

mui-xuong-knit-h7

7. Được hai mũi bên que đan phải. Tiếp tục đan mũi xuống cho đến hết hàng.