Cách đan Over Increase

954

Over Increase

Ký hiệu: over-increase-h1

over-increase-h2

Đan một mũi xuống, nhưng đừng tuột mũi ra khỏi que đan trái.

over-increase-h3

Mũi que đan phải ngoắc và sợi len theo chiều mũi tên màu xanh.

over-increase-h4

Đan một mũi xuống vào mũi trên que đan trái.

over-increase-h5

Kết quả được như hình. Bạn đan được 3 mũi trên cùng một mũi. Tổng số mũi tăng 2.