Cách kết hợp bím cho tóc đẹp

1074

Những bím nho nhỏ sẽ là cảm hứng cho vài xinh xắn dưới đây. Cùng thử nào!

Kiểu 1: Thắt những bím tóc nhỏ ở hai bên và bắt chéo qua lại:

toc-tet-8-5-19

toc-tet-8-5-20

Kiểu 2: ngắn với dụng cụ búi tóc:

toc-tet-8-5-21

toc-tet-8-5-22