Cách khâu dài và ngắn

774

Khâu dài và ngắn: đây là một khâu điền tốt. Làm việc với một sợi chủ đề cho kết quả tốt nhất.

Khi làm việc khu vực rộng lớn với hai sợi, tách chủ đề trước khi chèn chúng trong kim. Bằng cách này, các chủ đề được mịn màng và không xoắn.

long-and-short-stitch-h1

Khi làm khu vực rộng lớn như một mái nhà tranh, tốt nhất là để làm cho mũi khâu còn 2 hoặc 2 ½ cm (1 inch) chiều dài.

long-and-short-stitch-h2

Khi bắt đầu từ một điểm mạnh, sử dụng bức xạ khâu chiều dài ngẫu nhiên, quạt các mũi khâu ra phía ngoài để phù hợp với hình dạng.

Tiếp tục đi lại giữa các mũi khâu trước khi bạn điền vào hình dạng.