Cách khâu kiểu Coral Stitch

1469

Hôm nay chúng ta đang nói về khâu Coral Stich. Còn gọi là khâu đính cườm, hoặc đường mòn ốc, khâu này có thể được sử dụng đơn lẻ để phác thảo hình dạng, hoặc làm việc tại các hàng cách nhau chặt chẽ với nhau như một khâu điền, trong trường hợp này bạn sẽ muốn vị trí những nút thắt giữa những người trong dòng trước đó. Đây là cách bạn làm điều đó:

Mang chủ đề của bạn để phía trước ở phía bên tay phải của đường dây của bạn và đặt nó theo hướng cho một khoảng cách ngắn, giữ nó ở vị trí với ngón tay cái của bạn.

coral-stitch-h1

Hãy giữ các chủ đề và tham gia một khâu nhỏ từ trên các chủ đề để ngay dưới nó. Chủ đề của bạn sẽ tạo thành một vòng kim của bạn nên ở bên trong vòng lặp đó.

coral-stitch-h2

Giữ chủ đề của bạn căng, bắt đầu kéo nó qua cho đến khi một hình thức.

coral-stitch-h3

coral-stitch-h4

Đặt chủ đề của bạn dọc theo đường một lần nữa và mất một khâu nhỏ trong cùng một cách. Bạn có thể không gian hải lý của bạn ở bất cứ khoảng cách bạn thích, chỉ cần giữ chúng cách đều nhau như bạn tiếp tục dọc theo đường. Khi bạn đến cuối cùng lấy chủ đề của bạn để trở lại và kết thúc ra (đề dệt vào lưng). Đó là nó.

coral-stitch-h5

Dưới đây là một cái nhìn bên để bạn có thể nhìn thấy những nút thắt tốt hơn.

coral-stitch-h6

Một khâu điền, hoàn thành một hàng song song với đầu tiên, khoảng cách hải lý của bạn để họ rơi vào các không gian mở giữa các nút thắt trên hàng đầu tiên. Sau đó tiếp tục thay thế những nút thắt như bạn điền vào hình dạng của bạn. Sử dụng một màu sắc thứ hai nếu bạn muốn có một hiệu ứng sọc.