Cách khâu kiểu French Knot Rose Stitch

1030

French Knot Rose Stitch: một nút thắt hoa hồng Pháp là lý tưởng để làm hoa nhỏ và hoa hồng.

french-knot-rose-stitch-h1

Cách làm:

1. Sử dụng 2, 4 hoặc 7mm băng lụa hoặc 6mm organza băng.

2. Quấn băng một hoặc hai lần xung quanh kim của bạn như thể bạn đang làm cho một nút Pháp, nhưng thay vì chèn vào kim trở lại vào vải, thu thập các băng từ 3 đến 5 cm (I hoặc 2 inch) như hình dưới đây …

Lưu ý: Xem cách kim được trỏ đến nơi mà các băng đầu tiên xuất hiện. Các mũi khâu thu thập được khoảng 3mm (⅛ “) ngoài.

french-knot-rose-stitch-h2

3. Chích kim vào vải và nhẹ nhàng kéo băng để lại để tạo thành một hình dạng hồng như nhỏ.

4. Bạn có thể thêm một nút Pháp hoặc một hạt giống nhỏ màu vàng để tạo thành nhị hoa.