Cách khâu kiểu Herringbone Stitch

3956

Herringbone Stitch: khâu xương cá là tương tự như một cross stitch nhưng có một chút tỷ lệ khác nhau. Các mũi khâu sẽ chạy giữa hai đường thẳng song song, do đó, nó có thể hữu ích để vẽ các đường trên vải của bạn với một dấu hiệu tan trong nước.

herringbone-stitch

Đưa kim của bạn ra trên dòng đầu tiên. Đưa kim vào dòng thứ hai ở một mức độ 45 đường chéo từ khâu đầu tiên của bạn. Đưa kim ra khỏi vẫn còn trên dòng thứ hai và ngược nên kim của bạn là ở giữa trước 2 lỗ của bạn. Các khâu tiếp theo sẽ được giống như là người đầu tiên nhưng theo hướng ngược lại. Đưa kim trở lại vào dòng đầu tiên ở một mức độ 45 đường chéo, sau đó mang kim trên dòng đầu tiên và ngược ở giữa 2 lỗ trước đó. Tiếp tục trong cùng một cách thức để làm cho một hàng mũi khâu xương cá.