Cách khâu kiểu long and short stitch

888

Khâu dài và ngắn là rất tốt cho làm đầy không gian lớn hoàn toàn bằng chỉ may. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc mỗi vài hàng để có được một hiệu ứng pha trộn.

Đầu tiên xác định hình dạng bạn muốn điền vào. Làm việc hàng đầu tiên của mũi khâu dọc và cạnh của hình. Luân phiên giữa các mũi khâu dài và ngắn với các mũi khâu ngắn khoảng một nửa chiều dài của mũi khâu dài. Đối với các hàng tiếp theo làm việc khâu dài trong không gian được tạo ra bởi các mũi khâu ngắn. Tiếp tục với các hàng còn lại.

long-and-short-stich-h1

Khâu này là lý tưởng cho lá stumpwork và hình dạng. Nó tạo thành một mịn, cạnh đưa ra cho phép hình dạng được cắt ra khá an toàn.

long-and-short-stich-h2

Điền vào các khoảng trống với khâu dài và ngắn.

long-and-short-stich-h3

Và đây là khâu tương tự khi thực hiện một lá.

long-and-short-stich-h4