Cách khâu kiểu Running Stitch

983

Các khâu chạy thường là khâu đầu tiên học được một người mới bắt đầu. Nó tạo ra một hiệu ứng đường nét đứt dễ thương. Tất cả các khâu nên làm theo một đường thẳng.

running-stitch

Đưa kim của bạn thông qua từ phía sau của vải. Đưa kim dài khâu đi cho khâu đầu tiên của bạn. Đưa kim của bạn ra từ phía sau một chiều dài khâu đi. Tiếp tục đi dọc đường. Bạn cũng có thể dệt vết khâu trong và ngoài của vải để làm cho một số mũi khâu cùng một lúc.