Cách khâu kiểu Scroll Stitch

1217

Scroll Stitch còn được gọi là dòng khâu thắt nút, di chuyển khâu làm cho một biên giới hấp dẫn. Và đánh dấu một đường trên vải của bạn sẽ giúp giữ cho đường thẳng của bạn khi bạn làm việc khâu này.

Đầu tiên mang chủ đề của bạn để phía trước. Thực hiện một vòng lặp với chủ đề của bạn ở bên phải và trong một chiều kim đồng hồ.

scroll-stitch-h1

Mất một khâu nhỏ từ từ trên xuống dưới bắt đầu hơi trên đường đáng kể và đến trên dòng chính nó. Hãy chắc chắn rằng các chủ đề lặp đặt dưới cả hai đầu của cây kim.

scroll-stitch-h2

Kéo sợi vững chắc nên vòng thắt chặt xung quanh kim.

scroll-stitch-h3

Sau đó kéo sợi chỉ qua để hoàn thành khâu đầu tiên của bạn. Bạn sẽ biết ngay lập tức nếu bạn đã thực hiện nó sai bởi vì sẽ không có vòng lặp giữ sợi bên trong. Nếu điều đó xảy ra (và nó đã xảy ra với tôi nhiều lần do đó, không lo lắng) chỉ lùi lại khâu đó và bắt đầu lại.

scroll-stitch-h4

Vòng sợi bên phải một lần nữa và lặp lại.

scroll-stitch-h5

Và tiếp tục làm việc khâu của bạn trong cùng một cách cho đến khi bạn đã hoàn thành đường dây của bạn.

scroll-stitch-h6

Thì đấy!

scroll-stitch-h7

Điều này sẽ tốt cho sóng, phải không?