Cách khâu kiểu Seed Stitch

1267

Seed Stitch còn được gọi là đốm khâu và khâu trở lại, khâu hạt giống chủ yếu được sử dụng để điền vào một hình dạng với các bit của màu sắc. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hiển thị giống nếu bạn đang thêu chim.

Đây là một khâu cơ bản-hai mũi khâu thẳng ngắn dễ dàng cạnh nhau, nhưng dễ dàng là một điều tốt đôi khi, ít nhất là để cân bằng những khó khăn.

Đây là cách để làm điều đó. Mang chủ đề của bạn để phía trước và sau đó để lại một khoảng cách ngắn.

seed-stitch-h1

Chủ đề kéo của bạn thông qua và đưa ra một lần nữa ngay bên cạnh đầu đầu tiên khâu-không trong cùng một lỗ nhưng một sợi hơn. Sau đó đi kim của bạn để trở lại ngay bên cạnh cuối cùng của khâu đầu tiên.

seed-stitch-h2

Bạn sẽ có hai mũi khâu nhỏ bên cạnh và nó sẽ trông giống như một hạt giống nhỏ.

seed-stitch-h3

Khi bạn làm việc các mũi khâu đặt chúng một cách ngẫu nhiên và góc họ khác nhau để họ trông giống như họ đang rải rác trên bề mặt giống như hạt giống.

seed-stitch-h4