Cách khâu kiểu Stem Stitch

1001

Stem Stitch: khâu gốc là một khâu thêu phác thảo truyền thống. Nó thường được sử dụng cho các cành hoa. Đưa kim của bạn thông qua từ phía sau của vải của bạn trên dòng bạn muốn ghép.

stem-stitch

Thực hiện một khâu bằng cách chèn kim của bạn một chút ở bên phải của đường. Đưa kim của bạn trở lại phía trước, trên đường và bên cạnh khâu trước đó của bạn. Cho một cái nhìn tổng thể dày đến đường dây của bạn, làm cho vết khâu của bạn nhỏ hơn và tăng góc độ của các mũi khâu. Cho một đường mỏng hơn, kéo dài các vết khâu và giảm góc.