Cách khâu kiểu Whip Stitch

1277

Sử dụng chủ đề, len hay băng và thực hiện một khâu thẳng. Hãy đến nơi bạn bắt đầu và kéo sợi, len hay băng để thắt chặt các khâu. Bọc các khâu với ribbon, sợi hoặc len, tùy thuộc vào kết cấu mà bạn yêu cầu.

Bước 1:

whip-stitch-h1

Bắt đầu khâu roi bằng cách buộc một nút vào cuối chủ đề của bạn. Sau đó chọc kim của bạn thông qua các lớp trên cùng của vải, khoảng 1 /8 ” trong, từ giữa hai miếng. Bằng cách này, nút thắt sẽ được giữa hai mảnh vải và sẽ không được hiển thị.

Bước 2:

whip-stitch-h2

Tiếp theo, chọc kim lên thông qua cả hai lớp vải nên cây kim và sợi đi lên trong gần như cùng một vị trí như ở bước 1. Bằng cách này, các chủ đề cần được bao bọc xung quanh các cạnh của vải trong một khâu gọn gàng. Điều quan trọng là để kéo mũi khâu để chúng sát , nhưng không quá chặt chẽ.

Bước 3:

whip-stitch-h3

whip-stitch-h4

Một lần nữa, chọc kim lên qua cả lớp vải . Poke kim thể lỗ như trước , vì vậy khâu tiếp theo này sẽ bao gồm các khâu đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian này bạn sẽ góc kim để nó đi lên khoảng 1/8 “từ khâu đầu tiên (cũng như 1/8” từ mép vải). Kéo khâu này chặt chẽ, và bạn sẽ có những gì vẫn trông giống như một khâu, nhưng các chủ đề được ra khỏi vải bên cạnh nó.

Bước 4:

whip-stitch-h5

Bây giờ chọc kim lên qua lớp vải, trực thuộc nơi các chủ đề là đến. Nhưng một lần nữa, góc kim để cuối cùng đi ra bên cạnh khâu thứ hai này. Khi bạn kéo khâu này chặt chẽ, nó cần được thẳng lên và xuống, không góc cạnh. Nói cách khác, nó phải là song song với khâu đầu tiên.

Bước 5:

whip-stitch-h6

whip-stitch-h7

Tiếp tục mô hình này chọc kim qua hai lớp ở một góc, sắp tới bên cạnh các khâu trước. Khi bạn đã đạt đến kết thúc của phần bạn muốn khâu, hoặc bạn cần phải bắt đầu với một đoạn mới của chủ đề, làm cho khâu cuối cùng đi thẳng lên, chứ không phải là góc bị vào bên trong. Sau đó chọc kim qua dưới cùng của khâu này một lần nữa (làm cho khâu tăng gấp đôi) nhưng chỉ đi qua các lớp dưới cùng, vì vậy chủ đề của bạn là ở giữa các lớp. Về cơ bản bạn đang cố gắng để làm ngược lại như thế nào bạn bắt đầu khâu roi, vì vậy bạn có thể làm cho một nút ở giữa các lớp vải.

Bước 6:

whip-stitch-h8

Để làm cho nút, bạn có thể phải kéo hai miếng vải ngoài một chút. Điều này sẽ cho phép bạn xem lưng của các mũi khâu bạn đã thực hiện. Chọc kim qua mặt sau của khâu cuối cùng bạn thực hiện. Sau đó lặp kim thông qua vòng lặp này của chủ đề hai lần. Bây giờ khi bạn kéo sợi chặt chẽ, điều này sẽ tạo ra một nút đó là chặt chẽ đối với các đường may. Bạn có thể cắt giảm chủ đề của bạn miễn phí. Bây giờ bạn đã làm xong.

whip-stitch-h9

Nếu bạn đã được thắt nút tắt các chủ đề bởi vì nó đã nhận được quá ngắn, nhưng bạn đã không hoàn thành, chỉ đơn giản là có được một mảnh mới của chủ đề và bắt đầu lại từ đầu hướng dẫn này.