Cách làm khăn choàng đan lưới

14050

khan-choang-dan-luoi

Chart:
Gầy 24 mũi (tổng số mũi chia hết cho 4 + 4)
Đan 2 hàng bằng mũi xuống
Hàng 3: 4 xuống, (1vòng, 1 mũi chập 2, 2 xuống), lặp lại ( ) 5 lần
Lặp lại từ hàng 3 cho đến khi được chiều dài như ý
Đan 1 hàng mũi xuống
Đan kết thúc mũi