Loáng cái bạn sẽ có một con cua bằng bông vô cùng đánh iu để gối đầu hay nằm ôm rồi này.

Vật liệu cần có:

– 1 đôi tất ngón
– 1 đôi tất trắng
– Kéo, kim chỉ
– Bông.

Cùng làm nhé:

Bước 1:

Trước tiên, các ấy cắt 2 phần thân tất bằng nhau.

con-cua-7-11

Bước 2:

Nồi bông cho căng một bên tất, nhớ phải nhồi cả từng ngón của tất nữa.

con-cua-7-11-1

Bước 3:

Sau đó, bạn lồng chiếc tất còn lại ra ngoài như thế này.

con-cua-7-11-2

Bước 4:

Gập mép tất vào trong và khéo léo khâu lại cho chắc. Bạn cố gắng giấu đường chỉ được là tốt nhất.

con-cua-7-11-3

Bước 5:

Với phần mắt cua, bạn đặt miếng bìa vào chiếc tất trắng, cắt làm 2 mảnh, rồi cũng khâu chặt và nhồi bông.

con-cua-7-11-4

Bước 6:

Tương tự như vậy với 2 càng cua bằng phần tất ngón thừa lúc nãy nhé.

con-cua-7-11-5

Cuối cùng, bạn khâu mắt và càng cua vào với thân nữa là xong.

con-cua-7-11-6

Những con cua xinh xinh đã xuất hiện rồi đây.

con-cua-7-11-7

Chúc các bạn thành công!