Cách nặn đất sét dễ mà hiệu quả cho bạn không khéo tay

906

Chỉ với vài thao tác đơn giản mà ta đã có hẳn 1 bộ sưu tập đồ chơi bằng cực cute.

Nguyên liệu cần có bao gồm:

– Đất sét đủ màu
– Tăm, cây lăn, cây cắt đất sét
– Bút lông

1. :

dat-se-19-92. :

dat-se-19-9-13. Chuồn:

dat-se-19-9-24. Máy bay:

dat-se-19-9-35. Mèo con:

dat-se-19-9-46. :

dat-se-19-9-57. Chó con:

dat-se-19-9-68. :dat-se-19-9-7