Cách xếp giấy hình chim cánh cụt

4187

Nguyên vật liệu:

– Giấy vuông.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h1

Cách làm:

Bước 1: Xếp xéo để lấy nếp giấy và xếp xéo lên một nữa.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h2

Bước 2: Mở lớp giấy ra và xếp xéo từ trên xuống ngay nếp giấy vừa mở ra.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h3

Bước 3: Đưa mặt trắng ra ngoài, sẽ có các nếp giấy như hình.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h4

Bước 4: Xếp góc giấy bên tay phải lên để lấy nếp.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h5

Bước 5: Mở bung ra phần lấy nếp và nhét tam giác vào trong.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h6

Bước 6: Cho tờ giấy đứng lên.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h7

Bước 7: Xếp xéo vào trong.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h8

Bước 8: Lật qua mặt giấy sau.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h9

Bước 9: Xếp xéo từ phải qua trái.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h10

Bước 10: Xếp xéo góc nhọn trên để làm đầu chim cánh cụt.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h11

Bước 11: Gấp lộn vào trong.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h12

Bước 12: Xếp đầu nhọn qua trái (lớp 1).

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h13

Bước 13: Xếp trở lại một chút (lớp 2).

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h14

Bước 14: Nhét lớp 2 vào lớp 1 là mỏ chim.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h15

Bước 15: Xếp xéo lớp giấy qua phải để làm cánh chim.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h16

Bước 16: Xếp trở lại để đưa lớp giấy hồng ra ngoài.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h17

Bước 17: Nhét một lớp giấy vào trong để có đầu nhọn của cánh chim.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h18

Bước 18: Lật qua mặt sau.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h19

Bước 19: Xếp xéo giấy từ phải qua trái.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h20

Bước 20: Lật trở lại để có lớp giấy hồng.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h21

Bước 21: Nhét một lớp giấy vào trong để có đầu nhọn của cánh.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h22

Bước 22: Tam giác nhọn nhét vào trong để chim cánh cụt có thể đứng được.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h23

Bước 23: Tam giác còn lại cũng vậy.Vuốt các mép giấy lại để hoàn tất.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h24

Thành phẩm:

Chim cánh cụt màu đen và màu hồng.

xep-giay-hinh-chim-canh-cut-h25