Cách xếp giấy hình con bướm vàng

1874

Nguyên vật liệu:

– Giấy vuông màu.

Cách làm:

Bước 1: Giấy vuông.

con-buom-vang-h1

Bước 2: Xếp giấy theo các nếp gấp như hình.

con-buom-vang-h2

Bước 3: Xếp các nếp giấy lại để có hình tam giác.

con-buom-vang-h3

Bước 4: Xếp góc bên phải lên trên ở giữa giấy.

con-buom-vang-h4

Bước 5: Và bên trái cũng vậy.

con-buom-vang-h5

Bước 6: Lật qua mặt sau, góc nhọn của tam giác xếp xuống dư ra một chút và vuốt các nếp giấy để có như hình.

con-buom-vang-h6

Bước 7: Lật trở lại.

con-buom-vang-h7

Bước 8: Xếp tam giác nhỏ xuống để làm mặt bướm. Từ dấu hoa thị trái xếp xéo xuống dấu hoa thị ở giữa và y vậy với dấu hoa thị bên trái để làm thân bướm.

con-buom-vang-h8

Bước 9: Nếu các bạn làm đúng sẽ có như hình.

Bước 10: Vuốt các mép giấy cho sát để hoàn tất con bướm vàng.

con-buom-vang-h10

Thành phẩm:

Kìa con bướm vàng.

con-buom-vang-h11