Cách xếp giấy hình con cá vàng

1633

Nguyên vật liệu:
– Giấy màu vuông 15cm x 15cm.
– Kéo.

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xep-giay-hinh-ca-vang-h1

Bước 2: Xếp xéo giấy xuống.

xep-giay-hinh-ca-vang-h2

Bước 3: Xếp xéo góc nhọn bên trái xuống giữa giấy.

xep-giay-hinh-ca-vang-h3

Bước 4: Và bên phải xuống.

xep-giay-hinh-ca-vang-h4

Bước 5: Xếp bên trái lên.

xep-giay-hinh-ca-vang-h5

Bước 6: Xếp bên phải trở lên.

xep-giay-hinh-ca-vang-h6

Bước 7: Xếp xéo một ít góc giấy qua phải.

xep-giay-hinh-ca-vang-h7

Bước 8: Và góc trái cũng xếp xéo một ít giấy như hình.

xep-giay-hinh-ca-vang-h8

Bước 9: Xếp góc dưới lên chừa lại một ít giấy.

xep-giay-hinh-ca-vang-h9

Bước 10: Xếp hết phần còn lên trên luôn.

xep-giay-hinh-ca-vang-h10

Bước 11: Dùng kéo cắt rời cả hai bên nhưng chừa lại một ít giấy gần giữa không cắt.

xep-giay-hinh-ca-vang-h11

Bước 12: Xếp lên như hình, đó là mặt sau.

xep-giay-hinh-ca-vang-h12

Bước 13: Dùng tay để kéo 2 phần giấy kéo thẳng lên.

xep-giay-hinh-ca-vang-h13

Bước 14: Để có hình tam giác là đầu cá và đuôi cá, nhét một ít vào thân cá.

xep-giay-hinh-ca-vang-h14

Thành phẩm:
Xếp thêm một con cá khác bằng giấy hoa, cả hai đều đẹp.

xep-giay-hinh-ca-vang-h15