Cách xếp giấy hình đầu rồng

2450

Nguyên vật liệu:
– Giấy bông vuông màu đỏ.

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xep-giay-hinh-dau-rong-h1

Bước 2: Xếp xéo giấy để lấy nếp.

xep-giay-hinh-dau-rong-h2

Bước 3: Xếp lên, xuống miếng giấy để lấy nếp.

xep-giay-hinh-dau-rong-h3

Bước 4: Xếp các nếp giấy lại để có hình vuông màu đỏ.

xep-giay-hinh-dau-rong-h4

Bước 5: Xếp lên nửa giấy.

xep-giay-hinh-dau-rong-h5

Bước 6: Xếp bên phải vào giữa.

xep-giay-hinh-dau-rong-h6

Bước 7: Xếp bên trái vào giữa.

xep-giay-hinh-dau-rong-h7

Bước 8: Xếp tam giác trắng xuống.

xep-giay-hinh-dau-rong-h8

Bước 9: Làm y các bước trên với mặt sau của giấy.

xep-giay-hinh-dau-rong-h9

Bước 10: Lồng tay vào phần tam giác màu đỏ.

xep-giay-hinh-dau-rong-h10

Bước 11: Cả hai tay.

xep-giay-hinh-dau-rong-h11

Bước 12: Kéo phồng đầu rồng ra.

xep-giay-hinh-dau-rong-h12

Bước 13: Vẽ mắt rồng bằng viết marker màu đen.

xep-giay-hinh-dau-rong-h13

Bước 14: Xếp thêm đầu rồng nhỏ màu xanh.

xep-giay-hinh-dau-rong-h14

Thành phẩm:
Hai đầu rồng.

xep-giay-hinh-dau-rong-h15