Cách xếp giấy hình tàu buồm

1320

Nguyên vật liệu:
– Giấy vuông một mặt màu và một mặt bông (15cm x 15cm).

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xay-giay-hinh-tau-buom-h1

Bước 2: Xếp xéo miếng giấy để lấy dấu giữa.

xay-giay-hinh-tau-buom-h2

Bước 3: Mở tờ giấy ra và xếp xéo góc giấy dưới ngay dấu giữa.

xay-giay-hinh-tau-buom-h3

Bước 4: Làm y vậy với góc giấy xép trên.

xay-giay-hinh-tau-buom-h4

Bước 5: Xếp đôi lại.

xay-giay-hinh-tau-buom-h5

Bước 6: Xếp góc giấy bên trái vào giữa.

xay-giay-hinh-tau-buom-h6

Bước 7: Xếp xéo góc giấy bên phải vào giữa.

xay-giay-hinh-tau-buom-h7

Bước 8: Mở ra và xếp lộn vào trong.

xay-giay-hinh-tau-buom-h8

Bước 9: Góc bên phải cũng gấp lộn để đưa mặt giấy bông ra ngoài.

xay-giay-hinh-tau-buom-h9

Bước 10: Xếp góc bông bên trái xuống.

xay-giay-hinh-tau-buom-h10

Bước 11: Xếp trở lên một chút.

xay-giay-hinh-tau-buom-h11

Bước 12: Mở lớp giấy đỏ và nhét cánh buồm nhỏ vào trong.

xay-giay-hinh-tau-buom-h12

Bước 13: Chúng ta đã có cánh buồm lớn và nhỏ.

xay-giay-hinh-tau-buom-h13

Bước 14: Xếp góc tam giác đỏ bên dưới lên để làm đứng tàu buồm.

xay-giay-hinh-tau-buom-h14

Bước 15: Tàu buồm đã đứng vững được.

xay-giay-hinh-tau-buom-h15

Thành phẩm:
Bạn thích tàu buồm nào?

xay-giay-hinh-tau-buom-h16

Tàu buồm và những câu chuyện cổ tích.

xay-giay-hinh-tau-buom-h17