Chế bóp tay mở kiểu con sò

702

Teen chỉ cần chuẩn bị một ít nắp hộp nhựa thừa thôi!

Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:

– Nắp nhựa
– Vải, kéo, kim, chỉ

bop-30-8

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt vỏ nhựa thành các tấm như hình sau, mỗi tấm dài khoảng 10cm.

bop-30-8-1

Mình cần 3 tấm như vậy nghen.

Bước 2:

– Cắt vải thành các tấm lớn hơn tấm nhựa vừa cắt một chút này.

bop-30-8-2

Bước 3:

– Sau đó, khâu bọc vải với các tấm nhựa.

bop-30-8-3

Bước 4:

– Tiếp theo, khâu ráp 2 tấm lại với nhau. Sau khi hoàn thành, mình sẽ có hai tấm liền căng phồng đó!

bop-30-8-4

Bước 5:

– Khâu tấm vừa có ở bước 4 với tấm thứ 3. Đoạn giữa mình để chừa không khâu nhá, phần này chính là miệng ví đấy!

bop-30-8-5

Chỉ cần bóp nhẹ là ví mở nắp ra!

bop-30-8-6

Gắn thêm cả ruy băng và móc vào cũng rất xinh đấy!