Chim cánh cụt béo múp từ tất nè!

1440

Hô biến tất thừa thành 1 chú cánh cụt… tại sao không???

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– 1 tất thun
– 1 tất xù
– Kéo, chỉ, bút dạ
– Hạt cườm
– Nơ, hoa dạ

chim-canh-cut-20-9

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt tròn 1 đầu tất ống và khâu lại.

chim-canh-cut-20-9-1

Bước 2:

– Cắt phần tất thừa và vải dạ làm tay và mỏ cánh cụt.

chim-canh-cut-20-9-2

Bước 3:

– Nhồi bông và khâu lại để được các phần như hình bên nha!

chim-canh-cut-20-9-3

Bước 4:

– Lấy bút dạ vẽ đường vòng rùi cắt tất trắng khâu vào làm bụng và chân cách cụt.

Chú ý lấy phần gót của tất làm chân cánh cụt ná!

chim-canh-cut-20-9-4

Bước 5:

– Nhồi bông và khâu chân cánh cụt.

chim-canh-cut-20-9-5

Bước 6:

– Khâu cánh vào thân và hoàn thành phần thân.

chim-canh-cut-20-9-6

Bước 7:

– Gắn thêm mỏ và mắt nè…

chim-canh-cut-20-9-7

Bước 8:

– Gắn thêm mỏ và mắt nè…

chim-canh-cut-20-9-8

Hãy tự làm 1 chú cánh cụt cho riềng bạn nhé!

chim-canh-cut-20-9-9

Yêu quá cơ!