Diamond eyelet Stitch – Khâu kim cương

1163

Các kiểu thì kỹ thuật làm việc như khâu mắt của Algeria. Nó hoạt động xung quanh đường viền kim cương, và mang nhiều nan hoa (mũi khâu thẳng) cho một hiệu ứng lấp đầy. Một lần nữa, điều này có thể được sử dụng tuyệt vời hơn thậm chí dệt vải để tạo ra các chất hàn kết cấu tuyệt vời.

Tôi sẽ được làm việc trong một khu vực kim cương hình để minh họa cho khâu này. Mô hình này cho thấy làm việc cho các mũi thẳng từ bên ngoài vào trung tâm.

Cách làm:

Bước 1:

diamond-eyelet-stitch-khau-kim-cuong-1

Bắt đầu bằng cách đưa các kim từ một góc của hình kim cương, điểm A. Lấy kim qua trung tâm, đó là điểm B. Sau đó, đem kim ra từ C và một lần nữa qua B như hình.

Bước 2:

diamond-eyelet-stitch-khau-kim-cuong-2

Giữ đầu  điểm B để lấp đầy toàn bộ hình dạng kim cương. Giữ số mũi khâu thẳng thậm chí, ít nhất mười hai.

Bước 3:

diamond-eyelet-stitch-khau-kim-cuong-3

Một lỗ kim cương thành phẩm trông như thế này.