Độc đáo đoàn tàu lửa chuyên chở cây xanh

772

 Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

 – Kẽm
– Kìm

Đến phần hành động này:
 
Bước 1 :

– Cắt kẽm và uốn cong tạo hình đầu xe lửa, mình sẽ cần 2 tấm như thế. Cắt tiếp 4 sợi kẽm, uốn cong 2 đầu rồi nối 2 tấm đầu xe lửa với 4 thanh kẽm.

tau-lua-2-7

Bước 2 :

– Cắt kẽm, uốn cong tạo hình chữ nhật nhỏ, gắn lên đầu xe lửa thành cửa sổ.

tau-lua-2-7-1

Bước 3 :

– Tương tự như làm đầu xe lửa, bạn cắt sợi kẽm uốn cong thành hai hình chữ nhật song song, nối các sợi kẽm ngắn ở giữa tạo thành toa tàu.

tau-lua-2-7-2

Bước 4 :

– Uốn cong 2 sợi kẽm thành cửa sổ cho các toa tàu. Tương tự bạn làm thêm các toa tàu khác nữa.

tau-lua-2-7-3

Bước 5 :

– Làm bánh xe cho đầu tàu và toa tàu.

tau-lua-2-7-4

Bước 6 :

– Cuối cùng, bạn cắt kẽm nối các toa tàu và đầu tàu với nhau là bạn có đoàn tàu lửa xinh xinh.

tau-lua-2-7-5

Ngắm đoàn tàu lửa vận chuyển cây xanh nè!

tau-lua-2-7-6

Đặt các chậu cây nhỏ vào cho gọn này. Bày trên bàn học hay bậu cửa thì xinh phải biết.

tau-lua-2-7-7

Mình làm đoàn tàu này để đựng những đồ khác cũng được nhé!