Nếu bạn thấy chán những tết lệch, tết thác nước hay tết đuôi cá quen thuộc, hãy thử thay đổi hình ảnh với dưới đây.

Những bước cơ bản:

Kiểu tết tóc này được xây dựng từ cách tết 4 quen thuộc. Đối với những ai chưa quen, bạn phải tập nhuần nhuyễn cách bện 4 trước.

tet-toc-25-3Các bước tết 4 cơ bản.

Style cổ điển kiểu 1

Từ phần tóc bện 4 đã có sẵn, nới lỏng những mối tóc sẵn có. Chú ý không để tóc bung ra, nới nhẹ nhàng để tạo những đường đan chéo đẹp. Dùng kẹp tăm cố định phần nhẹ đó và giấu vào sau mái tóc.

tet-toc-25-3-1Nới lỏng tóc nhẹ nhàng.

tet-toc-25-3-2Thành quả của bạn.

Style cổ điển kiểu 2

Đối với kiểu tóc này bạn giữ thẳng một lọn tóc ở giữa và chỉ nới lỏng 3 lọn còn lại sau khi tết 4. Kiểu nới lỏng này tạo được những đường chéo khá lạ. Sau đó cố định với kẹp tăm.

tet-toc-25-3-3Chỉ nới lỏng 3 mối tóc còn lại.

tet-toc-25-3-4Mái tóc cổ điển lãng mạn.