Ếch ộp miệng ngoác cực nhắng

574

Bật mí chút xíu là bạn ếch này được làm từ bít tất đấy!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– 2 chiếc tất thun khác màu
– Kéo, chỉ, bút dạ
– Hạt cườm đen
– Chun buộc tóc

ech-op-20-9

Đến phần hành động này: 

Bước 1:

– Cắt tất như hình bên nha!

ech-op-20-9-1

Bước 2:

– Lộn mặt trái, khâu lại và các bạn nhớ chừa lại chỗ để nhồi bông đó.

ech-op-20-9-2

Bước 3:

– Nhồi bông và khâu lại để được thân và tay ếch.

ech-op-20-9-3

Bước 4:

– Tiếp theo là gắn tay vào thân. Sau đó khâu hạt cườm vào để làm mắt nghen.

ech-op-20-9-4

Bước 5:

– Cắt tất màu khác khâu lại và ếch có miệng rùi nè…

ech-op-20-9-5

Bước 6:

– Thêm 1 chiếc váy từ chun buộc tóc cho bạn ếch thật xinh nhé!

ech-op-20-9-6

Cùng xem thành quả nào!

ech-op-20-9-7

Miệng rộng ngoác ra kìa!  (Ảnh: Story of sock)

ech-op-20-9-8

Ảnh: Story of sock